Boligbygg - logo
Markedsleie Pil
Trykk her for oversikt over
markedsleie for private
utleieboliger.
Gjengs leie Pil
Trykk her for oversikt for
gjengs leie i private
utleieboliger.
Leieprisveileder Pil
Finn markedsleien for din bolig i Oslo.

Informasjon fra Boligbygg

4. kvartal 2015: Fortsatt økning i både markedsleie og gjengs leie

Markedsleien for leiligheter i Oslo økte med 0,6 % fra 3. til 4. kvartal 2015. De månedlige leieprisene ligger nå 5,7 % høyere enn på samme tid i 2014. 

Gjengs leie økte med 0,7 % siste kvartal og er nå 2,8 % høyerer enn i 4. kvartal 2014.

Husleien i de fleste av Boligbyggs boliger er gjengs leie. Gjengs leie kan kort defineres som det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. 

Leieprisstatistikken er utarbeidet av Opinion med data fra Finn.no for Boligbygg Oslo KF.

Spørsmål til denne siden kan sendes til: postmottak@bby.oslo.kommune.no

Tjenesten er levert av Reeltime Interactive AS   © Boligbygg 2007