Boligbygg - logo
Gjengs Leie Print
Skriv ut
 
 
Om statistikken
Gjengs leie      

Gjengs leie kan kort defineres som det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Gjengs leie må forstås som en forsinket speiling av utviklingen i markedsleien.     Rapporter

 


Tallene er basert på følgende gjennomsnittsstørrelser for boliger:

Hybel: 20m²
1 rom: 35m²
2 rom: 55m²
3 rom: 70m²
4 rom: 100m²
5 rom: 130m²
Tjenesten er levert av Reeltime Interactive AS   © Boligbygg 2007