Gjengs leie i private utleieboliger i Oslo siste kvartal
Velg et område og trykk «Søk» for å se statistikk for 3. kvartal 2018:

Sammenlign med markedsleie:  
Gjengs leie

 Gjengs leie