Boligbygg - logo
Markedsleie Pil
Trykk her for oversikt over
markedsleie for private
utleieboliger.
Gjengs leie Pil
Trykk her for oversikt for
gjengs leie i private
utleieboliger.
Leieprisveileder Pil
Finn markedsleien for din bolig i Oslo.

Informasjon fra Boligbygg

Leieprisveileder for utleieboliger i Oslo

Husleien i de fleste av Boligbyggs boliger er gjengs leie. Gjengs leie kan kort defineres som det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Markedsleie er gjennomsnittlig husleie i leiekontrakter som er inngått siste kvartal. P-rom ligger til grunn for statistikken.

Statistikken er inndelt i fem prissoner:

1. Bjerke, Grorud, Stovner og Alna
2. Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene
3. St. Hanshaugen og Frogner
4. Ullern, Vestre og Nordre Aker
5. Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand


Leieprisstatistikken er utarbeidet av Opinion med data fra Finn.no for Boligbygg Oslo KF.

Spørsmål til denne siden kan sendes til: postmottak@bby.oslo.kommune.no

Tjenesten er levert av Reeltime Interactive AS   © Boligbygg 2020