Boligbygg - logo
Gjengs Leie Print
Skriv ut
 
Gjengs leie i private utleieboliger i Oslo siste kvartal
Velg et område og trykk «Søk» for å se statistikk for :
Sammenlign med markedsleie:  
Gjengs leie
Gjengs leie
 
Om statistikken
Gjengs leie      

Gjengs leie kan kort defineres som det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Gjengs leie må forstås som en forsinket speiling av utviklingen i markedsleien.     
Rapporter

 


Tallene er basert på følgende medianverdier for boliger:

Hybel: 20m²
1 rom: 32m²
2 rom: 50m²
3 rom: 69m²
4 rom: 87m²
5 rom: 118m²


Rapporter


Tjenesten er levert av Reeltime Interactive AS   © Boligbygg 2020